12 ułatwień dla przedsiębiorców w nowej konstytucji biznesu

konstytucja biznesu

Ostatnimi czasy Rząd z bardzo dużą intensywnością wprowadza zmiany i prezentuje projekty nowych przepisów. Jeśli ktoś obserwuje mój fanpage to wie doskonale jak absurdalne, nieprzydatne i słabe są niektóre z nich. Najczęściej też nie są one pomocne dla prowadzących działalność, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie jakby robiło się coraz gorzej. To chyba nie jest wrażenie, jest coraz gorzej!

Państwo szuka coraz to nowszych sposobów na kontrolowanie wszystkiego. Chce wiedzieć o nas więcej, zagląda nam coraz głębiej do kieszeni i szuka sposobów na wyciągniecie z tej naszej kieszeni ile się da. To nie jest wpis o polityce. To wpis informacyjny, byście nie przegapili istotnych zmian, które zachodzą, a których można nie dostrzec w natłoku codziennych obowiązków.

Nie lubię być powiernikiem złych informacji, ale nie za wiele dobrego jest do przekazania w sprawie zmian dotyczących prowadzenia biznesu. Zauważyłem nawet małą analogię z tym związaną. Za każdym razem jak publikuje wpis o negatywnych zmianach prawnych czy podatkowych, to zauważam mały odpływ fanów. Jednocześnie przyrost kolejnych. Widać jedni chcą być na bieżąco i wiedzieć co ich czeka, nawet jeśli nie są to dobre informacje. Jestem zdania, iż należy wiedzieć co się dzieje, by móc się do tego przygotować i odpowiednio zareagować, nim będzie za późno i pozostanie tylko lament i zrzucanie winy na państwo. Nie za wiele jesteśmy w stanie zdziałać, pozostaje nam być świadomym i nie dać się zaskoczyć i narazić naszych firm na negatywne zmiany.

Tyle tytułem wstępu.

Dziś, tj. poniedziałek 30 kwietnia wchodzi w życie tzw. konstytucja biznesu – pakiet pięciu ustaw, które mają ułatwiać życie przedsiębiorcom. Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej, m.in. w kontakcie z urzędami – oto najważniejsze z nich.

“Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”

O co chodzi? Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń.

Wiceminister Mariusz Haładyj mówi, że “każdy przedsiębiorca ma wolność wykonywania działalności gospodarczej, a administracja nie może ograniczać jego swobody bez jednoznacznej podstawy prawnej”:

Jeżeli prawo czegoś nie wymaga albo nie zakazuje, to nie można przedsiębiorcy odmówić dokonania określonej czynności czy ukarać go za podejmowane działania

Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść firmy.

Przyjazna interpretacja przepisów

Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. To do urzędników będzie należało udowodnienie przedsiębiorcy winy, a nie na odwrót.

Zasada proporcjonalności

Urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje. Zasada proporcjonalności dotyczyć ma również kar, lepiej dopasowanych do przewinień.

Zasada milczącej zgody

Jeśli po upływie ustawowego czasu wydania jakiejś decyzji urzędowej, przedsiębiorca nie dostanie sygnału z urzędu, może zakładać, że jest ona pozytywna.

Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

Jakość obsługi przedsiębiorców przez urzędy zależy w dużej mierze od zachowania poszczególnych urzędników załatwiających sprawę. 

“Pracownicy administracji powinni postępować profesjonalnie i poczuwać się do odpowiedzialności za działania podejmowane w wykonaniu obowiązków służbowych. Urealnieniu takiej postawy urzędników służy zasada ich odpowiedzialności za naruszenie prawa”
– napisano w projektach ustaw.

Prócz tych powyżej, doszły zmiany dla zakładających działalność

Drobna działalność bez rejestracji

Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), czyli w chwili obecnej do 1050 zł, nie będzie musiała być rejestrowana w CEIDG jako działalność gospodarcza. Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.

“Również osoba, która chce postawić pierwsze kroki w biznesie, będzie mogła zająć się rozwijaniem swojego pomysłu i poszukiwaniem klientów, zamiast skupiać się na formalnościach związanych z założeniem firmy”
– wskazał wiceminister przedsiębiorczości i technologii – Mariusz Haładyj.

Według deklaracji rządu, zasada ta ma m.in. “wyciągać ludzi z szarej strefy”.

Ulga na start

Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.

W tym czasie przedsiębiorca nie będzie podlegał ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności (może natomiast podlegać ubezpieczeniom z innych, równoległych tytułów, np. z umowy o pracę). W każdej chwili przedsiębiorca może jednak zrezygnować z ulgi na start i dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Może też zdecydować, że od pierwszego dnia działalności gospodarczej będzie opłacał składki i podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności.

Prostsze podatki

Wybrane przykłady:

  • likwidacja wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych,
  • uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Są one jedną z najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy podatnikami a skarbówką,
  • ujednolicenie wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych (tj. w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) oraz umożliwienie składania ich w formie elektronicznej,
  • osoby, które odziedziczyły firmę (lub udziały w niej) po śmierci właścicieli, nie będą musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn,
  • Minister Rozwoju i Finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, jeśli Naczelny Sąd Administracyjny wyda wyrok, w wyniku którego zostanie wydana interpretacja indywidualna rozbieżna z dotychczasowymi interpretacjami indywidualnymi,
  • sprawozdania finansowe firmy będą musiały przechowywać 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo,
  • w podatku VAT do 120 dni skrócony zostanie okres, po upływie którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, jednocześnie w podatkach dochodowych wprowadzona zostanie analogiczna ulga.
Sprawę załatwisz nie tylko na papierze

Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.

Prawo pisane prostym językiem

Urzędy będą wydawać napisane prostym językiem „objaśnienia przepisów”. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do nich, będzie chroniony, np. w trakcie kontroli.

W ciągu pół roku zostanie powołany Rzecznik Przedsiębiorców

Planowany jest on jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców. Na wniosek rzecznika, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo.

To tyle odnośnie tzw. konstytucji biznesu. Co z tego będzie czas pokaże. W najbliższym czasie pewnie zrobię transmisje live na fb, gdzie opowiem bardziej szczegółowo o powyższych zmianach.

 

MarcinKoniecznie polub fanpage bloga – https://www.facebook.com/MartinStonePL

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, istnieje grupa na FBLepszy salon — wsparcie dla fryzjerów.

Dołącz do niej. Znajdziesz tam mnóstwo przydatnych informacji na temat funkcjonowania salonu.

Jeśli podoba Ci się powyższy artykuł, pokaż to, klikając na Lubię to”. Możesz też udostępnić wpis na swoim Facebooku, poniżej jest przycisk do tego. Dzięki temu będę mógł dotrzeć z moim przekazem do większej ilości osób. Z góry dziękuje wszystkim klikającym.